Thursday, July 6, 2017

Pendidikan Agama Islam Multidisipliner (Telaah Teori dan Praktik Pengembangan PAI di Sekolah dan Perguruan Tinggi) 2017

Hubungan PAI dan Science? atau Hubungan PAI dan Ekonomi? Sosiologi? Psikologi? Tasawuf dan lain sebagainya, Maka buku ini jawabannya !!!

PENDIDIKAN AGAMA ISLAM MULTIDISIPLINER
(Telaah Teori dan Praktik Pengembangan PAI di Sekolah dan Perguruan Tinggi)

Kata Pengantar Prof. Dr. Mujamil Qomar

Penerbit : PT. LKis Pelangi Aksara
Pengarang : Rahmat*
Tahun : 2017
Harga : Rp. 75.000
ISBN : 978-602-6610-24-9
Email : lkis.printing@yahoo.com

"Selamat Bapak Rahmat atas terbitnya buku Pendidikan Agama Islam Multidisipliner. Saya merasa buku ini sangat layak dijadikan salah satu buku rujukan dalam konteks pengembangan Pendidikan Agama Islam di sekolah, Perguruan Tinggi maupun Pesantren."

Prof. Dr. H. Baharuddin, M.Pd.I
(Direktur Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang) 

 

*Rahmat adalah dosen Pendidikan Agama Islam (PAI) di Institut Pesantren KH Abdul Chalim (IKHAC) Pacet Mojokerto.

2 comments: